İSİB’ten, Avusturalya ARBS 2022 Fuar’ına Milli Katılım Organizasyonu ŞİRKET KÜLTÜRÜNDE ÇALIŞAN DENEYİMİ ÖNE ÇIKIYOR FRASCOLD USA YENİ OFİSLER VE DEPO AÇTI ARÇELİK CEO’SU HAKAN BULGURLU’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİŞİM İÇİN İNOVASYON ÇAĞRISI EN GÜZEL YATIRIM YALITIM Vaillant Group Türkiye eğitim çalışmalarına DOSİDER ve İGDAŞ işbirliği ile devam ediyor İşletmelerde Verimli Isıtmanın İlk Adımı: Doğru Keşif "Kombi satış adedimiz yüzde 42 arttı" Bodrum Devlet Hastanesi’nin Sağlıklı Hava Kalitesini ALDAĞ Güvence Altına Alacak Masdaf, 5-9 Eylül’de Electra Mining Africa Fuarı’nda Depreme Dayanıklı Su Deposu Seçimi, Yapı Güvenliğinde Önemli Kriterler Arasında Warmhaus Paslanmaz Çelik Eşanjörlü Yoğuşmalı Kazan Serisine 3 Farklı Kapasite Ekledi Form’dan Yüksek Teknolojili Merkezi İklimlendirme Çözümleri Tekstilde Ürün Kalitesi, Suyun Kalitesine Bağlı Yaşam Alanlarını Su ve Gaz Sızıntılardan Koruyan Çözüm: Master Flash

Doğu İklimlendirme Teknik Koordinatörü Sinan Aktakka

HVAC SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMİNİN ÖNEMİ

 

Doğu İklimlendirme Teknik Koordinatörü Sinan Aktakka:   "Doğu İklimlendirme olarak, 2050 karbon nötr hedefine uyum sağlama sürecine uyum sağlamak adına yıllardır Ar-Ge çalışmaları yapıyor ve ürünlerimizi enerji verimliliği açısından geliştiriyoruz."

 

"Ürünlerimizin BIM modellerinin oluşturulması için gerekli çalışmalara 2022’nin başında başladık, yıl sonu itibari ile ürün yelpazemizin büyük bir kısmının modellerini yayınlamış olacağız."

 

 

Doğu İklimlendirme Teknik Koordinatörü Sinan Aktakka’dan “HVAC sistemlerinde enerji veriminin önemi” konusundaki görüşlerini aldık.

 

Yeşil bina değerlendirmesi için ihtiyaç duyulan bina bilgileri, BIM'de oluşturulan 3B modelden elde edilebilir 

 

Doğu İklimlendirme’nin enerji verimi yüksekHVAC sistemlerinin, binaların tasarım sürecinde belirlenmesi adına çalışmalarından bahseder misiniz?

 

Enerjiye yönelik büyük talep ve enerji verimli HVAC sistemlerinin kullanımına artan eğilim, araştırmacıları tasarım sürecindeki binalar için en uygun HVAC sistemini seçmenin önemine odaklanmaya zorlamaktadır. Bu nedenle, binalara yönelik en uygun HVAC sistemini seçmek için bir model geliştirmek hayati önem taşımaktadır. Binaların proje aşamasında, süreç parçalanmış ve farklı kaynaklara dağıtılmıştır. Building Information Model (BIM), çok disiplinli bilgileri işlemede etkilidir. Tüm proje yaşam döngüsü açısından binaların çeşitli bilgi kategorileri, kullanıcılar tarafından yönetilen panellerden programa beslenebilir. Yeşil bina değerlendirmesi için ihtiyaç duyulan bina bilgileri, BIM'de oluşturulan 3B modelden elde edilebilir. Doğu İklimlendirme olarak, ülkemizde de inşaat sektörünün bu alana yöneleceğine inanıyor, bu sürece uyum sağlamanın büyük önem taşıdığını düşünüyoruz ve ürünlerimizin BIM modellerinin oluşturulması için gerekli çalışmalara 2022’nin başında başladık, yıl sonu itibari ile ürün yelpazemizin büyük bir kısmının modellerini yayınlamış olacağız.

 

ürün gamımızın büyük bir kısmını enerji verimliği yüksek ve işletme süresince enerji tüketimini büyük oranlarda düşüren ürünler oluşturuyor

 

Geleceğin akıllı ve yeşil yapılarında Doğu İklimlendirme ürünlerinin yeri ne olacak?

 

Doğu iklimlendirme olarak, ürün gamımızın büyük bir kısmını enerji verimliği yüksek ve işletme süresince enerji tüketimini büyük oranlarda düşüren ürünler oluşturuyor. Okuyucularımıza bu ürünlerimizin bir kısmından bahsedecek olursak; Çatı Tipi Paket Klima Ünitelerimiz (Rooftop) ve Ters Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazlarımızdan ilerleyebiliriz.

 

Çatı Tipi Paket Klima Ünitelerimiz, mahallerin ısıtma, soğutma, havalandırma ihtiyacına göre 8 farklı modelde ve 30-180 kW kapasite aralığında üretilmektedir. ERP 2021 regülasyonuna tam uyumlu, en az %73 ısıl verimliliğe sahip, tamburlu ısı/enerji geri kazanım eşanjörü ile taze hava ve dönüş havası arasında atık ısının geri kazanımını sağlayarak yüksek enerji verimliliklerine ulaşan ünitelerimiz, %0-100 taze hava oranlarında çalışma imkânı sunmaktadır.

 

Ters akışlı Isı Geri Kazanım Cihazlarımız, ortamın havalandırılması esnasında egzoz ve besleme havası arasında ısı transferi gerçekleştirerek taze havanın istenilen konfor şartlarına getirilmesi için ihtiyaç duyulan ısı yükünün büyük bir kısmını dış ortama atılan kirli havadan geri kazanır. Özel olarak tasarlanmış ters akışlı ısı geri kazanım eşanjörü sayesinde atık ısının geri kazanımında %80’e varan verim elde edilmektedir.

 

binalar için HVAC sistemlerinin seçimi, yatırımve işletme maliyetlerinin azaltılması açısından önemlidir ve hayati önem taşımaktadır

 

İklimlendirme sektörünün 2050 karbon nötr hedefine uyum sağlama sürecini nasıl okuyorsunuz? 

 

Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) sistemleri, çevreye uygun iç hava kalitesi sağlarken konut, ticari ve endüstriyel binalarda kullanıcıların termal konforunu iyileştirmeyi amaçlar. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, binalardaki toplam enerji tüketiminin %50'si HVAC sistemleri tarafından tüketildiğinden, binaya en uygun HVAC sisteminin seçimi büyük önem taşımaktadır. Ancak bu enerjinin %40'ı uygun, enerji verimli HVAC sistemleri kullanılarak tasarruf edilebilir. Endüstriyel binalar toplam enerji tüketiminin %31'inden sorumluyken, HVAC sistemleri karbondioksit (CO2) emisyonları nedeniyle çevrelerini büyük ölçüde etkileyerek iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin enerji yoğunluğunun gelişmiş ülkelere göre daha fazla olduğu göz önüne alındığında, inşaat sürecinde enerji verimli endüstriyel binalar tasarlamayı amaçlamamız gerekmektedir. Öte yandan, binalar için HVAC sistemlerinin seçimi, yatırım ve işletme maliyetlerinin azaltılması açısından önemlidir ve hayati önem taşımaktadır.

 

Bu bilgiler ışığında, iklimlendirme sektörünün 2050 karbon nötr hedefine uyum sağlama sürecinin hızlanması ve enerji verimi yüksek, çevre dostu ürün kullanımına bir an önce geçilmesi gerekmektedir. Biz, Doğu İklimlendirme olarak, bu alanda yıllardır Ar-Ge çalışmaları yapıyor ve ürünlerimizi enerji verimliliği açısından geliştiriyoruz. 4 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle Avrupa standartlarına uyum sağladığımız için Avrupa’nın üst düzey markalarına fason üretim yapıyoruz. 

Haberleri paylaşmak ister misiniz ?

eurovent banner-52