İSİB SEKTÖR STRATEJİ ÇALIŞTAYI YAPILDI HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ OKUL İÇİ HAVA KİRLİLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ YOĞUN BAKIM STANDARTLARI VE İNSAN FAKTÖRÜNÜN HASTANE ENFEKSİYONLARINA ETKİLERİ SYSTEMAIR İLE OKULLARDA OPTİMUM İÇ HAVA KALİTESİ GALATAPORT İSTANBUL’A DAIKIN İMZASI MANTOLAMANIN ‘İYİSİ’ BONUS 16 CM TAŞ YÜNÜ İLE AĞAOĞLU ÇEKMEKÖY’ DE MEVAMALL AVM -ANKARA PROJESİNDE TERCİH YİNE ATLANTIK SU KAYNAKLI ISI POMPALARI OLDU MITSUBISHI ELECTRIC YARININ ÜRETİM ANLAYIŞINA YÖN VEREN ROBOTLARINI SERGİLEDİ YEŞİL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ DİKKATE ALAN ŞİRKETLER VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR İKLİMSA VE UGETAM, GES ALANINDA UZMAN PERSONEL İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAK ASHRAE’NİN GLOBAL HVACR SUMMIT VE RAL CRC TOPLANTISI 400’Ü AŞKIN TEMSİLCİ İLE İSTANBUL’DA YAPILDI SAĞLIK, KONFOR VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ” ARASINDAKİ İDEAL DENGENİN KURULMASI ÖNEMLİ İZOCAM BAYİLERİNİN SON DURAĞI “BEYAZ ŞEHİR” BELGRAD OLDU ÇUKUROVA ISI’NIN FABRİKALARIN ENERJİ TASARRUFUNA KATKISI BÜYÜK

PNOSAN GROUP PAZARLAMA MÜDÜRÜ MİTHAT VATANSEVER

VARIŞ NOKTAMIZI BİLMİYORUZ,

GÖRDÜĞÜMÜZ SADECE BİR UFUK

 

PNOSAN Group Pazarlama Müdürü Mithat Vatansever:  

"Dijitalleşmeyi tasarım ve üretimden satışa, arıza ve onarımdan söküm ve geri dönüşüme kadar uygulayıp süreci izlenebilir hale getirmek için çalışıyoruz."

 

Bu ayki dosya konumuz olan "Endüstriyel Vana Sektöründe Endüstri 4.0" hakkında Pnosan Group Pazarlama Müdürü Mithat Vatansever'in görüşlerini aldık. 

 

Endüstriyel Vana Sanayinin Gelişimini ve Sektörün Endüstri 4.0 Yolculuğunu Özetleyebilir misiniz?

 

Akarsuların önlerini kesmek için kullanılan kayalar ve tomruklar ilk vana uygulamaları olarak kabul edilir. Modern anlamda ilk vana kullanımının 1705’te sanayide kullanılan buhar makinesinde olduğunu söyleyebiliriz. 1930’lu yıllara kadar yapılan tüm vanalar el kumandalıydı ve açıp kapatmak için mutlaka bir insan gücüne ihtiyaç duyuluyordu.

 

Uzaktan bir pedal yardımı ile kontrol edilen ilk vana bu yıllarda üretildi. 1784 yılında ilk örgü makinesi ile birlikte Endüstri 1.0, 1870’de ilk üretim bandının kullanılmaya başlanması ile Endüstri 2.0 dönemleri yaşanırken vana sektöründeki ürün çıktılarında değişimler çok kısıtlı kalmış, teknolojinin üretimde kullanılmasına duyulan istek Ar-Ge ve yeni ürün üretmeye duyulmamıştır diyebiliriz.

 

ENDÜSTRİ 3.0 İLE BİRLİKTE OTOMASYONUN SANAYİDEKİ YERİ ARTMAYA BAŞLAMIŞTIR

 

Sektör en hızlı gelişimini 1950’li yıllarda Endüstri 3.0 ile birlikte otomasyonun sanayideki yerinin artması ile yaşamıştır. Teknolojide ve sanayide yaşanan bu süreçlerde makine, otomotiv vb. sektörlerdeki değişimlere baktığımızda vana sektörünün bundan en az etkilenen sektörlerden biri olduğunu görebiliriz. Endüstri 4.0 trenin son vagonudur aslında. Üretilmesi için çok yüksek beceriler gerektiren ürünlerden, üretilmesi için çok ileri teknoloji gerektiren ürünlere evrilen sanayinin son vagonu...

 

ÜRETİCİLER OLARAK ÖNEMLİ BİR SERMAYE YATIRIMI YAPMADAN MEVCUT TABANDAN DEĞER ELDE EDEBİLECEK KONUMDAYIZ 

 

Sektörün Endüstri 4.0’a Bakış Açısını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

 

Sanayinin büyük bir kısmı Endüstri 4.0 uygulamalarında henüz farkındalık aşamasında. Çalışmalarına hız vermiş olan firmalar için de ölçeklendirme ve yatırımı değere dönüştürme çalışmaları devam ediyor. Dijitalleşmenin evrensel bir yöntemi yok. Getirilerini ve gereksinimlerini iyi etüt etmeli, hangi yönlerini üretime, ürünlere ve sisteme entegre edeceğimize karar vermeliyiz. Aksi halde sensör çöplüğüne dönen işletmeler ile karşı karşıya kalınabilir. Microsoft verilerin interneti için 5 katmanı tanımlar. Akıllı cihazlar, bağlantı, geçmiş, analitik ve veri alma. Söz konusu kontrol vanaları olduğunda bu 5 katman yıllardır yürürlükte. Dolayısıyla üreticiler olarak önemli bir sermaye yatırımı yapmadan mevcut tabandan değer elde edebilecek konumdayız. Fakat gerçek zamanlı veri toplama, depolama ve işleme konusunda katetmemiz gereken bir yol var.

 

DİJİTAL VANALAR ÜRETEBİLEN SEKTÖR, HEDEFİNİ İZLENEBİLİR AKILLI FABRİKALAR KURUP ELDEKİ VERİLERİN İŞLENMESİ İLE SİMÜLASYONLARI TASARLAMAK OLARAK BELİRLİYOR

 

Dijitalleşmenin Sektöre Katkıları ve Sektörün Dijitalleşmeden Beklentileri Nelerdir?

 

Akıllı bir fabrika kurup akıllı bir vana üretmek yetmez. Bu ürünleri akıllı bir sistemde kullanmanın bütünlüğü sağlanmalıdır. Daha düşük otomasyon seviyelerine sahip işletmelerde dijitalleşme ihtiyacı daha düşük algılanabilmektedir. Otomasyon ya da dijitalleşme ihtiyacınız ne kadar az ise, o kadar düşük kalitede veya düşük teknoloji ürünü üretiyorsunuz anlamına gelir.

 

Dijital vanalar üretebilen sektör, hedefini izlenebilir akıllı fabrikalar kurup eldeki verilerin işlenmesi ile simülasyonları tasarlamak olarak belirliyor. Simülasyonlar mevcut şartlarda vana ömrünün kestirilmesi ve plansız arızaların önüne geçilmesinde en büyük silah. En büyük yardımcı da hızlı ve düşük maliyetli prototip için kullanılan 3D teknolojisi.

 

Robot teknolojisinde artan üretkenlik tehlikeli görevleri otomatikleştirme ve iş güvenliğini artırma imkânı sunuyor. Tüm bu girdiler sektöre büyümek için genişlemeye ihtiyaç duymadan bir tesisin mevcut ayak izi dâhilinde üretimini artırma olanağı sağlıyor.

 

DİJİTALLEŞMEYİ TASARIM VE ÜRETİMDEN SATIŞA, ARIZA VE ONARIMDAN SÖKÜM VE GERİ DÖNÜŞÜME KADAR UYGULAYIP SÜRECİ İZLENEBİLİR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

 

PNOSAN Group olarak Endüstri 4.0’ı Nereye Konumlandırdınız?

 

İlk hedefimiz fabrikadaki üretim hattında gerçek zamanlı veri toplama kabiliyetimizi artırmak. Bu da ürün akışını, aksayan yönleri ve diğer etkenleri belirleme şansımızı artırıyor. Ürünlerimize uyguladığımız basınç ayar sahası, gerçek değer, değer sapma ve kontrol gibi kalite kontrol testlerimizin tamamını dijital ortama aktarıp müşterilerimiz ile paylaşabiliyoruz.

 

Dijitalleşmeyi tasarım ve üretimden satışa, arıza ve onarımdan söküm ve geri dönüşüme kadar uygulayıp süreci izlenebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Tüm verilerin kontrolü ve verilere hızlı erişim için birbiriyle organize veri yapılarına yatırım yapıyoruz.

 

Veriler ışığında hazırlanan simülasyonlar üretilen ürünlerin saha test süreçlerini çok hızlandırmış durumda. Aynı veriler en uygun ürünün seçilebilmesi için de büyük kolaylıklar sağlıyor. Bu verilere müşterilerimizin ulaşmasını sağladığımızda ürün seçimi veya arıza tespitinde tecrübe ya da yoruma gerek kalmadan karar verme süreci hızlanacak. 

 

Varış noktamızı bilmiyoruz, gördüğümüz sadece bir ufuk. Yolculuk boyunca ufuk sürekli değişecek kuşkusuz. Fakat kendimizden emin adımlarla çıktığımız bu yolculuktan vazgeçmemeye kararlıyız.

Haberleri paylaşmak ister misiniz ?

-