İSİB’ten, Avusturalya ARBS 2022 Fuar’ına Milli Katılım Organizasyonu ŞİRKET KÜLTÜRÜNDE ÇALIŞAN DENEYİMİ ÖNE ÇIKIYOR FRASCOLD USA YENİ OFİSLER VE DEPO AÇTI ARÇELİK CEO’SU HAKAN BULGURLU’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİŞİM İÇİN İNOVASYON ÇAĞRISI EN GÜZEL YATIRIM YALITIM Vaillant Group Türkiye eğitim çalışmalarına DOSİDER ve İGDAŞ işbirliği ile devam ediyor İşletmelerde Verimli Isıtmanın İlk Adımı: Doğru Keşif "Kombi satış adedimiz yüzde 42 arttı" Bodrum Devlet Hastanesi’nin Sağlıklı Hava Kalitesini ALDAĞ Güvence Altına Alacak Masdaf, 5-9 Eylül’de Electra Mining Africa Fuarı’nda Depreme Dayanıklı Su Deposu Seçimi, Yapı Güvenliğinde Önemli Kriterler Arasında Warmhaus Paslanmaz Çelik Eşanjörlü Yoğuşmalı Kazan Serisine 3 Farklı Kapasite Ekledi Form’dan Yüksek Teknolojili Merkezi İklimlendirme Çözümleri Tekstilde Ürün Kalitesi, Suyun Kalitesine Bağlı Yaşam Alanlarını Su ve Gaz Sızıntılardan Koruyan Çözüm: Master Flash

İSKİD YENİ DÖNEMDE DE SEKTÖRE YOL GÖSTERİCİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy: “2019 yılında İSKİD olarak üyelerimizin dünya ile rekabette yarattığı katma değeri artıracak değişimleri yapmalarında yol gösterici olmaya devam edeceğiz.”
 
İSKİD’in 107 üyesi ile iklimlendirme sektörünün yaklaşık %90’ını temsil eden bir dernek olduğunu belirten İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy ile derneğin önümüzdeki dönem planları hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.
 
■ İSKİD’in sizin başkanlığınızda yeni dönemdeki plan ve faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
 
İSKİD kurulduğundan bu yana iklimlendirme sektöründeki firmaları bir araya getirip sektörün ortak sorunlarına ve ihtiyaçlarına birlik içerisinde çözüm üretmeye çalışan bir misyon ile faaliyet yürütmektedir. 
 
Bu anlayış ve misyonla 14. Dönem Yönetimi olarak sektörümüzün ve üyelerimizin ihtiyaçlarının doğru tespiti ve çözüm arayışları için üyelerimiz, sektörümüzün önde gelen temsilcileri ve diğer sektör dernekleri ile bir araya gelerek planlarımızı şekillendireceğiz. Hali hazırda bu doğrultuda yürütülen birçok faaliyeti de bu dönemde sonuçlandırıp sektörümüz ile paylaşacağız. Şu ana kadar çok başarılı bir şekilde ilerleyen 2.URGE projemizi tamamlayıp, 3. URGE projesi için başvurumuzu yapacağız. 
 
Sağlık Yapılarında İklimlendirme Komisyonumuzun son aşamasına getirdiği Sağlık Yapılarında İklimlendirme Kılavuz çalışmasını bitirip sektörümüzün görüşüne sunacağız. 
 
Okullarda Havalandırma Konusunda hummalı bir çalışma içerisindeyiz. 
 
İSKİD önderliğinde, TTMD ve MTMD ile beraber yürüttüğümüz BIM Çalıştayımızı yaptık, sonuç bildirgemizi yakın zamanda paylaşacağız. Devamında ISKAV bünyesinde kurulacak BİM Merkezinin oluşturulmasına destek olacağız. 
 
Bunlarla beraber bu sene 2 büyük fuarda sektörümüzü temsil edeceğiz. Bunlardan biri Frankfurt’ta düzenlenen ISH fuarı. Bu fuarda Eurovent ve İSİB ile birlikte ortak resepsiyon düzenleyerek sektörümüzün tanıtımını gerçekleştireceğiz. Ekim ayında düzenlenecek ISK-SODEX fuarında ise alım heyetleri ile yurt dışında potansiyel alıcıları üyelerimiz ile buluşturmayı hedefliyoruz.
 
“YILLIK 4 MİLYAR USD’NİN ÜZERİNDE İHRACAT YAPAN BİR SEKTÖR OLARAK DEĞİŞEN ŞARTLARA UYUM GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR.”
 
Gündeminizdeki konular arasında önceliği olan, en ağırlık verdiğiniz konu nedir?
 
Dünyada ve ülkemizde ekonomik şartlar her geçen gün ağırlaşıyor. Bunun getirdiği bir sonuç olarak da rekabet şartları git gide zorlaşıyor. Korumacılık önlemleri ve ticaret bariyerleri her geçen gün sıkılaşıyor. Bu anlamda yıllık 4 milyar USD’nin üzerinde ihracat yapan bir sektör olarak değişen şartlara uyum göstermemiz gerekiyor. Üretimin toplam yaratılan katma değer içindeki payı bütün dünyada azalıyor. Bazı ülkelerde bu oran %10’lar seviyesine gerilemiş durumda. Katma değerin büyük kısmı ürün ve hizmetlerdeki inovasyona, teknolojiye, pazarlamaya, dijitalleşmeye ve lojistiğe kaymaktadır. Örneğin, Amazon firması bir ürün üretmemektedir, ancak kurduğu dijital pazarlama ve lojistik networkü ile dünyanın en büyük firmalarından biri haline gelmiştir. Bu anlamda sektör olarak güçlü olan üretici kimliğimiz ile yarattığımız katma değeri başka alanlarda da arttırmak en önemli önceliğimiz olacaktır.
 
”ÜLKE OLARAK YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK ZORLUKLAR TABİİ Kİ SEKTÖRÜMÜZÜ VE ÜYELERİMİZİ DE ETKİLİYOR.”
 
Bilindiği üzere ülke olarak ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sebeple herkesin konuştuğu konular da bu bağlamda oluyor. İSKİD olarak bu dönemde, bu durumları aşabilmek adına ne gibi icraatlar ve planlamalar içerisindesiniz? 
 
Ülke olarak yaşadığımız ekonomik zorluklar tabii ki sektörümüzü ve üyelerimizi de etkiliyor. Bizim bu konuda kısa vadeli çözüm üretmemiz ne yazık ki mümkün olamıyor. Biz dernek olarak daha ziyade yapısal konulara odaklanıyoruz. Örneğin URGE faaliyetlerimizde üyelerimizin uluslararası rekabette öne geçmesini hedefliyoruz, yalın üretim danışmanlığı ile üretici firmalarımızı üretimde verimliliklerini arttırmayı hedefliyoruz, satış pazarlama danışmanlıkları ile yeni pazarlara açılmalarında yol gösteriyoruz. Ticaret Heyetleri ile kendi imkanları ile ulaşamayacakları pazarlarda, yeni pazarlara girişte onlara yardımcı oluyoruz, alım heyetleri ile potansiyel müşterileri üyelerimizin ayaklarına getiriyoruz. Bu çalışmalar için yapılan harcamaların %75’ini ise URGE projesi kapsamında devletimizde hibe teşvik olarak alıyoruz. Bu ve benzeri faaliyetler üyelerimize kısa vadeli çözüm üretmiyor belki ancak biz bu faaliyetlerin içinde yer alan firmalarımızın bu tür zor dönemlerde daha dayanıklı olduklarını gözlemliyoruz. Bu ve benzeri faaliyetlere yeni dönemizde de aynı isteklilikle devam edeceğiz. Üye firmalarımızdan en büyük beklentimiz ise bu faaliyetlerde aktif olarak yer almaları ve bu imkanlardan faydalanmaları olacaktır.
 
Tecrübeleriniz doğrultusunda bu konudaki kişisel önerileriniz nelerdir?
 
Ekonomik olarak zorlu dönemler her zaman olabilir. Bunlardan kaçınmamız bizim elimizde olmayabilir. Ancak Dünyadaki bizi etkileyen değişimlere ayak uydurmak ve firmalarımızı buna hazırlamak bizim elimizde. Bunun için hem iyi zamanlarda hem de zor zamanlarda sadece fırsatları değil, riskleri de gözetmemiz gerekiyor. Hem önde hem de arkada gözümüz olmak zorunda. Bugün için başardıklarımız ya da başaramadıklarımız geçmişte yapmış olduklarımızın bir sonucu, yarın başarıp ya da başaramayacaklarımız ise bugün yaptıklarımızın sonucu olacak. Bu anlamda hem fırsat yönetimini hem de risk yönetimini şirketlerimizin yöneticileri her zaman göz önünde bulundurmalarını öneririm.
 
”İHRACAT YAPAN FİRMALARIMIZIN BU DÖNEMİ DAHARAHAT GEÇİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.”
 
Peki 2019 yılı başlangıcının, sektörümüz adına nasıl bir izlenim verdiğine dair genel bir değerlendirme yapabilir misiniz?
 
Bizim sektörümüz ekonomik ve iklim şartlarına anlık tepki veren bireysel ürünler haricinde ağırlıklı olarak inşaat ve sanayi yatırımlarına ürün sağlayan bir sektör. Bu yatırımlarda talep daralmasının etkisi devam eden projelerden dolayı hemen yaşanmıyor ancak ekonomik anlamda iyileşme ve yeni yatırım kararlarının alınmasının etkisini de hemen hissetmiyoruz. Hükümetimizin açıkladığı YEP hedeflerine baktığımızda 2019 yılı normalleşme yılı olarak görünüyor. 
 
Bunun devamında tekrar ekonomik büyümeye geçilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda firmalarımızın yurt içi pazarda ona göre pozisyon almasında fayda var. Ancak ihracat yapan firmalarımızın bu dönemi daha rahat geçireceğini düşünüyorum.
 
İSKİD’in 2019 yılı hedefleri hakkında bilgi verir misiniz?
 
İSKİD 107 üyesi ile İklimlendirme Sektörünün yaklaşık %90’ını temsil eden bir dernek. Üyelerimizin yaklaşık %70’i KOBİ ölçeğindeki firmalar. KOBİ’lerimiz her ne kadar kendi konuları ile ilgili değişimlere çok hızlı reaksiyon verebiliyor olsalar da bu değişimleri yapmak için gerekli finansal, teknolojik ve insan kaynakları altyapıları her zaman yeterli olamayabiliyor. Bu anlamda derneklere bu konuları kolaylaştırmak, yol göstermek, algı oluşturmak ve kaynaklara ulaşımlarında yol gösterici olmak görevi düşüyor. 2019 yılında İSKİD olarak üyelerimizin dünya ile rekabette yarattığı katma değeri artıracak değişimleri yapmalarında yol gösterici olmaya devam edeceğiz. 
 
Son olarak ilave etmek istediğiniz bir konu var mı?
 
İSKİD olarak bahsettiğim ve bahsedemediğim birçok konuda sektör yararına birçok faaliyet yürütüyoruz. Bu faaliyetlerde profesyonellerimiz çok büyük özveri gösteriyorlar. Ancak bu faaliyetler üyelerimizin katılımları ile hayata geçebiliyor. 15 farklı komisyon ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Üye firmalarımızdan isteğimiz, bu komisyonlardaki faaliyetlere aktif olarak katılımları. Bu sayede hem firmalarımızın birbirleri ile iletişimleri güçleniyor, hem de dünyadaki ve sektörümüzdeki gelişmelerden uzak kalmamış oluyorlar. Komisyonlarda yapılan çalışmaların neticesinde de hem üyelerimizin hem sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmuş oluyorlar. 
 
Bu vesile ile yeni dönemde bütün Yönetim Kurulu üyelerimize başarılar diliyorum.
 
Teşekkür ederim.
 
Katılımınız için biz de çok teşekkür ederiz.

Haberleri paylaşmak ister misiniz ?

eurovent banner-52