Yaşam Alanlarını Su ve Gaz Sızıntılardan Koruyan Çözüm: Master Flash SAKARYA PANDEMİ HASTANESİ’NDE ALDAĞ TEKNOLOJİSİ HİZMET VERECEK Dünya markaları 15. Kez SolarEX İstanbul’da buluşuyor DemirDöküm’ün yeni gözdesi ExaControl Select satışa sunuldu ALARKO CARRIER İLK ALTI AYDA BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ Teknik servisler E.C.A.’nın “Yapı Ürünleri Semineri”nde bir araya geldi Mitsubishi Heavy’e EcoVadis’ten Üçüncü Kez Gümüş Not Masdaf, Atık Suların Transferinde Oluşabilecek Riskleri Önlüyor Vaillant’ın sensoROOM Pure oda termostatında verimlilik ve tasarruf bir arada Warmhaus’tan Bayilerine Fark Yaratan Gezi Mitsubishi Electric'in Net Sıfır Enerji Test Tesisi SUSTIE WELL Platin Sertifikası Aldı Aironn, İstanbul’un Marka Değerini Artıracak Tersane İstanbul’un Fan Gruplarını Üretecek DAIKIN TÜRKİYE 11 YILDA 27 KAT BÜYÜDÜ Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Doğu İklimlendirme ile Nefes Alıyor FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRÜ ZAFER SARI

Turgay KARAKUŞ

25 MAYIS ETİK GÜNÜ

 

Yunanca Ethos, yani kişilik, şahsiyet anlamına gelen etik, 2008 yılından itibaren her yıl T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kuruluş tarihi olan 25 Mayıs’ta ülkemizde “Etik Günü” olarak önemini gündeme taşıyor, aynı günün yer aldığı hafta da “Etik Haftası” olarak kutlanıyor.

 

Konuyla alakalı ISKAV Etik Değerler Komisyonu Başkanı Turgay Karakuş 25 Mayıs Etik Günü ve Haftası için şunları söyledi: “ISKAV tarafından temelleri atılan, SOSİAD, TTMD, İSKİD, MTMD, ESSİAD, DOSİDER, POMSAD ve İZODER tarafından desteklenerek hazırlanan Sektör İş Etik İlkeleri, sektörümüzün bekasının altın anahtarıdır. Toplumsal fayda doğrultusunda, sürdürülebilir bir iş hayatı için etik değerlere uygun davranış biçimi ile Türkiye iklimlendirme sektörünün ve şirketlerinin değerinin artırılması hedefiyle İklimlendirme Sektörü İş Etik Kodlarını hazırladık. 29 Mart 2010 tarihli ISKAV Mütevelli heyeti toplantısında ilk adımı atılan ve Türk Ticaret Kanunu baz alınarak yola çıktığımız İklimlendirme Sektörü İş Etik Kodları, farklı disiplinlerinde görev yapan sektör profesyonellerinin ve STK temsilcilerinin katıldığı değerlendirmelerin ardından, evrensel ahlak felsefesinin ana dayanakları ile genişletilerek yenilenmiş ve sektörle paylaşılmıştır. 

 

Etik Günü dolayısıyla bir kez daha; mesleki etik değerlerin ticaret hayatının engeli değil, tersine ulusal ve uluslararası pazarlarda yolları açan, ticari gücümüzü kuvvetlendiren, kalıcılığımızı sağlayan güvenilir dayanağımız olduğunu vurgulamak istiyoruz. Aslında bizler, Ahi Evran geleneğinin dürüstlük ve dayanışmayı harmanlayan bir kültürden geliyoruz. Güvenilir, referans verilebilir kişileri; ‘Sözü, senettir’ tabiri ile tanımladığımız zamanları yaşadık. Küreselleşme olgusunun yaşamımıza yön vermesi ile birlikte ‘yeni dünya düzeni’ sandığımız davranış eğilimleri; ticari hayatı da adaletsiz, toplumsal huzur ve refahın gözetilmediği, dolayısıyla sürdürülebilir olmayan yolları gösterdi. Ama zaman gösterdi ki; ‘kısa yoldan köşe dönmek’, ‘kısa yoldan kendini bitirmek’ ile aynı şey. Çünkü geleceğe bir miras bırakabilmek için ‘güven’i örselememek gerekiyor. İnsan ilişkilerinde saygı, hakkaniyet ve güveni çıkardığınızda, geriye insanlık kalmıyor. 

 

ISKAV, eğitimcilik ve öncülük misyonuyla sektörüne gelecekte var ve güçlü olabilmek için ‘olmazsa olmaz’ etik kuralların altını çizerek farkındalığı artırmaya çalışıyor. Bu kuralların ilk maddesi ‘dürüstlük’. ISKAV Etik Kurallarını kabul ettiğini deklare eden kuruluş, bir yolsuzluğa ve rüşvet ilişkisine giremez. Haksız rekabeti kabul edemez. Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmaz. Verdiği sözleri yerine getirir. Firma gizliliğini tehdit edecek davranışta bulunmaz. Haksız gelir öneren vaatleri kabul etmez, reddeder. Çalışanları arasında ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmadan adil, eşit, kişilik haklarına saygılı bir yönetim anlayışını benimser. Tabii ki ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirir ve vergilerini zamanında öderler. Şeffaflıktan korkmazlar, şeffaflığın zarar verici değil, güçlendirici olduğunu bilirler. Dünya kaynaklarının kendi menfaatleri doğrultusunda sorumsuzca tüketilmesine, çevresel duyarlılıkların hiçe sayılmasına izin vermezler. 

 

Son olarak; etik değerlerin her bir kişi ve kuruluş için; Yunanca kökeni Ethos, yani kişilik, şahsiyet anlamında ele alınmasıyla, yani etiğin şahsiyetimizin ana özü kabul edilmesiyle yaşanılası, gelecek kuşaklara gururla taşıyacağımız bir dünya var olacak.”


eurovent banner-52