CASTEL 6588E SERİSİ: 100% PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL VANALAR DOĞAL GAZIN OLMADIĞI BÖLGELERE E.C.A.’DAN ELEKTRİKLİ KOMBİ ÇÖZÜMÜ: ARCEUS FRASCOLD YENİ MAGNETIC SERİSİNİ SUNUYOR FRİGODUMAN, SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜM BULMAYA DEVAM EDİYOR DOĞRU ISI YÖNETİMİNDE E.C.A.’DAN YENİLİKÇİ ÇÖZÜM: POLY ODA TERMOSTATLARI DAIKIN PROJELERİN GÖZDESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR IRAK MERKEZ BANKASI’NIN SU DEPOLAMA SİSTEMLERİNDEKİ TERCİHİ “EKOMAXİ” DEMİRDÖKÜM, YENİ YAŞAM ALANLARINDA DA ÖNCÜ EGE’NİN YÜKSELEN DEĞERİ, SUNVIA İLE AYDINLANACAK ANKARA’NIN EN BÜYÜK KARMA YAŞAM PROJESİ MERKEZ ANKARA ”YALITIMIN İYİSİ” BONUS’ U YENİDEN TERCİH ETTİ STARWOOD’UN YENİ MDF TESİSİNDE ALDAĞ CİHAZLARI TERCİH EDİLDİ MASDAF, MAS ACADEMY İLE BAYİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR ÇUKUROVA ISI’NIN ÇÖZÜMLERİ, İŞLETMELERE ISITMADA YÜZDE 50 TASARRUF SUNUYOR ODE YALITIM’DAN SINIR KÖYÜNDEKİ OKULA DESTEK KIŞ BASTIRMADAN KOMBİ BAKIMINI YAPTIRIN, TASARRUF SAĞLAYIN

ZeroBuild Türkiye'21 Yapı Biliminde En Yeniler

ZeroBuild Türkiye’21 Genel Sekreteri Yasemin Somuncu: ‘’ ZeroBuild Türkiye’21 ile hedefimiz, enerji tasarrufunda büyük önemi olan Sıfır Enerji Binalar konusunda gerçekleştirilmiş örnekleri paylaşarak, uygulamaların her boyutta günlük hayatın olağan akışına dahil edilmesi, farkındalığın yaygınlaşması ve kamuoyunun dikkatini çekmek.’’
 
Zerobuild Türkiye’21 Genel Sekreteri Yasemin Somuncu’dan 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında, 5 gün boyunca dijital ortamda gerçekleşecek ZeroBuild Türkiye’21 hakkında bilgiler aldık.
 
ZeroBuild Forum ‘21 nedir? Ne zamandan beri, hangi amaçla düzenleniyor?
 
Tüketilen enerjinin büyük kısmının ithal edildiği, enerji tasarrufunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığı ülkemizde, sadece binalarda kullanmak için her sene yaklaşık 15 milyar dolar enerji ithal ediyoruz. Enerji verimliliğinin arttırılması, fosil yakıt kullanımının minimuma indirilmesi ve aynı anda yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılması herkesin gündeminde. Dünyada birçok başarılı örneği bulunan ve aynı zamanda birçok ülkenin de eylem planlarında yer alan Sıfır Enerji Binalara dönüşüm ile ilgili Türkiye’de kamuoyunu harekete geçirmek üzere tamamı ile gönüllülerden oluşan geniş bir kadro ile faaliyet gösteren forum, bu yıl ikinci defa gerçekleşiyor. Çok kısa bir geçmişi olan ZeroBuild Türkiye, gerçekleştiği ilk yıl olan 2020’de ulaşılan ağ sayısını iki katına çıkartarak daha geniş kitlelere, mesleklere ve yaş gruplarına ulaştı. 
ZeroBuild Türkiye’21 ile hedefimiz, enerji tasarrufunda büyük önemi olan Sıfır Enerji Binalar konusunda gerçekleştirilmiş örnekleri paylaşarak, uygulamaların her boyutta günlük hayatın olağan akışına dahil edilmesi, farkındalığın yaygınlaşması ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz. Dünya örneklerinin paylaşımı ile tüm paydaşlara bir yol haritası sunabilmenin ötesinde ülkemizin sahip olduğu mimarlık-mühendislik-finans bilgisi ve üretim-sanayi kabiliyetleri ile Sıfır Enerji Binalara ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığını bu yıl tekrar vurgulamak. Açılış oturumuna sıfır enerji binaların sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ile başlayacak olan ZeroBuild Türkiye’21’e bakanlıklar düzeyinde konuşmacı katılımı sağlanacak. Enerji verimliliği finansmanı konusunda oturumun konuşmacıları olan finans kurumlarının görüşleri ve TurSEFF değerlendirmeleri konu edilecek. 
 
Bu yıl forum kapsamında ilk kez ZeroBuild Akademi Günü yer alacak. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile “1000 Okul Projesi” kapsamında gerçekleştireceğimiz günün programında mesleki ve teknik lise öğretmenleri ile sıfır enerji binalar özelinde mesleki ve teknik eğitim alanına katkı sağlamak için bilgi paylaşımı yapılacak. 
 
Ayrıca bu yıl forumumuzda gençler de bizlerle. Forumun son günü gerçekleşecek büyük kapanış oturumunda ZeroBuild Üniversiteler Ağı’nı temsilen gençler değerlendirmelerde bulunacaklar ve geniş katılımlı bir kampanyayı başlatacaklar. 
 
Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ZeroBuild Türkiye’21 ile 2020 yılında ulaşılan ağ sayısın iki katına çıkartarak daha geniş kitlelere, mesleklere ve yaş gruplarına ulaşmayı hedefledik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerlettik.
 
‘’FORUM KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ İYİ ÖRNEKLER MASAYA YATIRILIRKEN, UYGULAMALARIN HER BOYUTTA GÜNLÜK HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA DAHİL EDİLMESİ İÇİN FİKİR ÖNDERLERİ KONUYA DAİR BİLGİLERİNİ PAYLAŞACAK’’
 
ZeroBuild Türkiye’21 nasıl bir program ile gerçekleştirilecek? 
 
ZeroBuild Türkiye’21, 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 5 gün boyunca dijital ortamda ve eş zamanlı simultane hizmeti ile gerçekleştirilecek olup, enerji verimliliğinde büyük önem taşıyan Sıfır Enerji Binalar konusu tüm ana ve yan sektörleri de kapsayacak şekilde her açıdan ele alınacak. Forum kapsamında gerçekleştirilmiş iyi örnekler masaya yatırılırken, uygulamaların her boyutta günlük hayatın olağan akışına dahil edilmesi için fikir önderleri konuya dair bilgilerini paylaşacak. 
 
ZeroBuild Türkiye’21’de “Sıfır Enerji Binaların Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü” başlığı ile açılış oturumu 22 Eylül’de gerçekleşecek olup, Yeşil Tedarik Stratejileri, AB standartlarına uyum, Yeşil Mutabakat ve Türkiye’ye etkileri konularında; etkinliğin ikinci gününde enerji verimliliği finansmanı, bina ve malzeme sertifikasyon sistemleri, binalara entegre fotovoltaikler, ölçme ve doğrulama konularında uzmanların bilgi paylaşımlarıyla devam edecek. Etkinliğin 3. günü olan SEPEV Günü, 24 Eylül’de Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ile ortak gerçekleştirilecek. 
 
Forumun 4. günü ise “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın 3. maddesi “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”a, 4. maddesi “Nitelikli Eğitim”e, 7. maddesi “Erişilebilir ve Temiz Enerji”ye ve 11. maddesi “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”a hizmet edecek. ZeroBuild Akademi başlığında T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirecek günün açılış konuşmasını, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sayın Serkan Gür yapacak ve çok değerli akademisyen ve uzmanların katılımıyla mesleki ve teknik lise öğretmenlerine güncel bilgiler aktarılacak, Sıfır Enerji Binalar’a ve yerleşkelere hızla ulaşmak üzere yöntemler paylaşılacak.
 
 
‘’FORUMDA ODAK NOKTAMIZ SIFIR ENERJİ BİNALAR’A HEMEN ŞİMDİ DÖNÜŞÜM”
 
Sıfır enerji binalar konusunda forumun odaklanacağı ve öne çıkaracağı hususlar neler olacak?
 
Forumda odak noktamız “Sıfır Enerji Binalar’a hemen şimdi dönüşüm!”. Bu hedefe ulaşmak için konuyu bütün boyutları ile masaya yatırıyoruz.  Kanaat önderleri ve uzmanlar, sıfır enerji binalara dönüşümde rol oynayacak her kesime ulaşmak üzere bu forumda yerlerini aldılar. Dijital olanakların bize tanıdığı imkânlarla sınırları ortadan kaldırarak coğrafi olarak her yere ulaşıyoruz. Kimsenin geride kalmaması için forumumuz tamamı ile ücretsizdir. Zamanlama sıkıntısı çekebilecek dinleyiciler için bütün oturum videolarımız forumu takip eden günlerde Youtube kanalımıza yüklenecek. 
“Yeşil Mutabakat”, “Enerji Verimliliği Finansmanı”, “Enerji Performans Sözleşmeleri”, “Ölçme ve Doğrulama”, “Yeşil Tedarik Stratejileri”, “Binalara Entegre Fotovoltaikler” ve daha birçok güncel ve Sıfır Enerji Binalar’ı hayata geçirecek çalışmalar ve yöntemlerin Türkiye’de sürdürülebilir olarak uygulanmaları konusunda önemli ipuçları verilecek. Türkiye’den ve dünyanın farklı köşelerinden konunun uzmanları Sıfır Enerji Binalar kavramının farklı iklim bölgelerinde ve farklı bina tipolojilerinde nasıl hayata geçirildiğini ele alacaklar.
 
‘’PASİF EV STANDARTLARI EVRENSEL PROTOTİPTİR VE BÜTÜN İKLİM ŞARTLARINDA GEÇERLİDİR’’
 
Sıfır Enerji Binalara dönüşümde “Pasif Ev”lerin rolü nedir? Türkiye Pasif Evlere hazır mı?
 
Ülkemizde çok geç tartışılmaya başlanan Sıfır Enerji Bina kavramı, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını da tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden binayı tarif eder. Pasif Ev standartları ile inşa edilen binalar Sıfır Enerji Binalar arasında enerjiyi en az tüketen binalardır. Sıfır Enerji Bina kavramı tariflenirken, devletler kendi politikalarına göre Sıfır Enerji Bina hedeflerini ve yöntemlerini belirlemektedirler ve bu da anlayış farkı ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte, Pasif Ev standartları evrensel prototiptir ve bütün iklim şartlarında geçerlidir. Pasif Ev standartları yeni binalarda uygulanabildikleri gibi, mevcut binalarda da uygulanabilir, kültürel miras değeri olan binalarda da uygulanabilir.
 
Yeni yayınlanan IPCC raporuna göre artık kaybedecek vaktimiz kalmadı. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun yüzde 47 artması ve daha da güçlü bir sera gazı olan metan konsantrasyonunun da büyük ölçüde artması sonucu, küresel yüzey sıcaklığı, dikkate alınan tüm emisyon senaryoları altında en azından yüzyılın ortalarına kadar artmaya devam edecek. Bu yüzden, yarattığımız daha sıcak dünyaya uyum sağlamaktan başka seçeneğimiz yok ve şimdi içinde yaşamak zorundayız. Bir yandan, aşırı sıcaklık, kuraklık ve yangınla başa çıkmak için orman yönetimi yöntemlerimizi gözden geçirmemiz gerekirken, bir yandan da binalar bazında, standartlarımızı hızla Pasif Ev standartlarına evrilterek Sıfır Enerji Binalar’a yönelmeliyiz. Bunun için Türkiye’de yeterli bilgi birikimi, altyapı ve malzeme kapasitesi artık var. Niyet etmek ve gerçekleştirmek kısmında biraz daha teşvik ihtiyacı hisseden inşaat sektörüne ZeroBuild Türkiye’21 ile gerçekçi ve maliyet etkin bir yol haritası sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamında, forumun 3. günü olan SEPEV Günü’nde Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ile Türkiye’den ve dünyadan gerçekleştirilmiş ve sertifika alma aşamasında olan farklı tipolojilerdeki yapılar masaya yatırılacak. Ayrıca diğer günlerde de Pasif Ev Komponent Sertifikası alma çalışmalarını yürüten veya Pasif Ev standartlarına yerelde imal edilen malzemeler ile ulaşmamızı sağlayacak imalatçılar ve tedarikçilerden de temsilciler sunumlarda bulunacaklar.  Biz bu konuya da çok önem veriyoruz, zira Pasif Ev standartları ile imal edilen binaların aslında olağan binalardan çok daha pahalıya mal olmayacaklarını, ama bununla beraber devreye alındıklarında olağan binalardan %95 daha az enerji tükettiklerini herkese somut örneklerle göstermek istiyoruz.
 
Son eklemek istedikleriniz ve vermek istediğiniz mesajlar neler? 
 
Ortak akılla, çok çalışarak hedeflerimize en kısa zamanda ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sebeple bizlere yer ayıran ve çalışmalarımızı okurlarına ulaştıran değerli TermoKlima Dergisi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.
ZeroBuild Türkiye’21’e www.turkiye.zerobuild.org adresinden ücretsiz olarak kayıt olabilir foruma dair tüm bilgilere web sitemizden ve @zerobuildTR / ZeroBuildTürkiye sosyal medya hesaplarımızdan ulaşılabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 

Haberleri paylaşmak ister misiniz ?

eurovent banner-52