Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanlığı’na yeniden Ali Kındap seçildi Wavin’den Naturel Park Projesi’ne inovatif boru çözümleri Doğu İklimlendirme ISH Digital’de Yerini Aldı ESSİAD’ın Yeni Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN Oldu MÜKAD 2.Olağan Genel Kurul'u Ankara De Monti Otel 'de yapıldı Meva Şehir’in Tercihi Yüksek Verimli Mimsan Kazanlar İSKİD’in 15. Dönem Yönetim Kurulu, Ayk Serdar Didonyan başkanlığında göreve başladı Malta’da QUAD İş Kulelerinin Otopark Havalandırma Sistemi ve Havalandırma Fanları VENCO Tarafından Sağlandı KENTSEL DÖNÜŞÜM ENERJİ TASARRUFU İÇİN FIRSATTIR HER PAYDAŞIN EMEĞİNİ KAPSAYAN LİSTEYE ÜLKE ENERJİ’DEN TAM DESTEK TEKNOLOJİYE ATLAYIN: CASTEL UYGULAMA SEÇİCİ FOSİL YAKIT KULLANMADAN DA ISINMAK MÜMKÜN: LG THERMA V MONOBLOC İMBAT DOMESTİK SOĞUTMA GRUBU SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI LABORATUVARDAN TAM NOT: HAVADAKİ BAKTERİLERE KARŞI %99.9999 ETKİLİ CASTEL'DEN 3061E - CO2 SİSTEMLERİ İÇİN KÜÇÜK VE GÜÇLÜ EMNİYET VALFİ

JED (JEOTERMAL ENERJİ DERNEĞİ) BAŞKANI ALİ KINDAP

JEOTERMAL ENERJİ HAYATIN BİRÇOK NOKTASINDA FAYDA SAĞLIYOR

 

Türkiye, 2000 yılında yaklaşık 26-27 bin MW olan enerjideki kurulu gücünü 20 yılda dört kata yakın artırarak 96 bin MW seviyesine taşıma başarısı gösterdi. Yıllar içerisindeki değişime baktığımızda ise 2010 yılından itibaren ivmenin yükseldiği ve kurulu güce yapılan yatırımların arttığı görülüyor. Bu sonuç bize YEKDEM mekanizmasının yatırım motivasyonu açısından ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.   

 

Türkiye yenilenebilir enerji alanında da önemli bir başarı yakaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in de açıkladığı üzere kurulu gücümüzde yenilenebilir kaynakların oranı geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla ilk defa yüzde 50’ye yaklaştı. 2020 yılında faaliyete alınan yenilenebilir enerji santrallerinin payı, aynı dönemde hayata geçen toplam kaynağın yüzde 95’ini oluşturdu. Bunlar elbette dışa bağımlılığın azaltılması ve enerjide arz güvenliğinin sağlanması açısından oldukça olumlu gelişmeler.  

 

Jeotermal kaynakların Türkiye’deki potansiyelini ortaya çıkarmak için özel sektörün de desteğiyle çok önemli adımlar atıldı. 500 MWe olarak düşünülen jeotermal kaynak potansiyelinin 5.000 MWe’a ulaşabileceği görülmektedir. Elektrik üretimi haricinde entegre kullanımlar dahil hesaplanan 30.000 MWt termal güç ise yeni keşifler sonrası 60.000 MWt termal seviyesine kadar ulaştı. Bu rakamın diğer bir enerji karşılığı 45 milyon tep ve bugünkü fiyatlarla 15 milyar dolar bir değere karşılık geliyor.

 

Jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynakları arasında ayrı bir öneme sahip çünkü yalnızca santral ve enerji üretimi anlamında değil, hayatın birçok noktasında fayda sağlıyor. Balıkçılık, madencilik, ısınma, turizm, seracılık gibi 15 farklı alanda kullanılabilen jeotermal kaynakların hayatımızdaki yerinin artmasıyla ekonomiye ve istihdama sağlanan katkının ivmelenerek artacağını düşünüyorum. Bu anlamda, Jeotermal Enerji Derneği olarak jeotermal enerjinin ülke ekonomisine yalnız elektrik üretimiyle sınırlı kalmaksızın doğrudan ve entegre kullanımı ile birlikte termal güç potansiyelinden de faydalanılarak termal ve sağlık turizmi, sebze ve meyve kurutma, bölgesel konut ve sera ısıtma, jeotermal madencilik gibi geniş bir yelpazede jeotermal enerjiden faydalanılabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 

Haberleri paylaşmak ister misiniz ?

Pnosan-36