İSKİD'den webinar Yeni Gaziantep Havalimanı Yapımında CIAT Soğutma Grupları ile ALDAĞ Cihazları Tercih Edildi İnsan sağlığı için en büyük risklerden biri hava kirliliği Zorlu Enerji’nin Filistin’deki Dead Sea Güneş Enerji Santrali devreye alındı YAKLAŞAN SU KRİZİNDE ÇÖZÜM YÜKSEK TEKNOLOJİLİ AKILLI KENTLER “Okullarda Havalandırma Sistemleri ve Pandemi” konulu webinar yapıldı RÜZGARDA EN AZ BEŞ YILLIK PROJE STOKUNA İHTİYAÇ VAR İklimlendirme sektöründen genç mühendislere “Mesajınız Var” Tokat’ın Yeni Uluslararası Havalimanı’nda Aldağ İmzası Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesinde ALDAĞ Cihazları Tercih edildi TÜREK BU YIL “TÜREK@home” ADI ALTINDA 25 KASIM’DA BAŞLIYOR Mitsubishi Electric’ten akıllı fabrikalar için yapay zeka teknolojili yeni ürün Biruni Üniversitesinin de Tercihi ALDAĞ Oldu ALDAĞ, Rooftop Pazarına CIAT İle Hızlı Girdi ODE YALITIM’IN İHRACATTAKİ BAŞARISI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

İSİB DENETİM KURULU ÜYESİ CEM SAVCI: BIM VE TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ

Günümüzde imalat pazarının globalleşmesi, uluslararası rekabeti artık günlük hayatımızın bir parçası haline getirmektedir. Her alanda olduğu gibi yapı sektöründe de BİLGİ’ye olan ihtiyacın artması, yapı sektörlerinin paydaşlarından olan biz İklimlendirme sektörünü de etkilemektedir. 

 

Ürününün tasarımından başlayıp, üretim süreçlerinin yönetimi ve satış noktasına ulaşmasına kadar birçok aşamada dijitalleşme, firmaların süreçlerini iyileştirmede çok yardımcı olmaktadır. Günümüzde bizler için bu süreçler satış aşamasında sonlanmamaktadır, üretilen cihazların işletilmesi sırasında da dijitalleşmenin nimetlerinden yararlanmaktayız.

Bu durum bizi günümüzde artık çoğumuzun gittikçe daha fazla duymakta olduğumuz BIM kavramına getirmektedir. İnşaat projelerinin yapım aşamaları ve daha sonra binaların işletilmesi BIM (Building Information Modelling – Bina Bilgi Modellemesi) platformu üzerinde mimari, mekanik, elektrik disiplinlerinin eş güdümlü çalışmasıyla gerçekleşecektir. İnşaat projelerinin yapım aşamaları BIM platformu üzerinde gerçekleştirilerek mimari, mekanik ve elektrik disiplinlerinin aynı platform üzerinde verimli bir şekilde çalışması sağlanmaktadır. 

BIM sadece tasarım ve inşa aşamasında değil, tesislerin işletilmesinde de işletmeciye büyük kolaylıklar sağlamaktadır. BIM sadece 3 boyutlu modelleme yazılımı kullanmak değildir, inşaat projeleri için yeni bir çalışma sürecidir, aslında bir kültür değişimidir, disiplinler arası entegrasyonu sağlar, kar artışından çok, riskleri azaltır.

 

isib bim1

Günümüzde BIM’in Yapı sektöründe etkin olarak;

3D modelleme,

Projedeki çakışmaların tespiti,

Proje bileşkenleri arasında koordinasyon sağlanması,

4D modelleme ve simülasyon,

• Metraj, maliyet tahmini ve bütçe aşamalarında 

kullanılmaktadır.

 

İklimlendirme cihazlarını sadece üretmek yetmemekte, cihazların tercih edilebilmesi için projelerin tasarım aşamasından itibaren sistemin içinde olması gerekmektedir. Özellikle biz Türk İklimlendirme Sektörü İhracatçıları olarak yurtdışı projelerde ürünlerimizin yer almasını istiyorsak ürünlerimizi bir an önce BIM platformuna taşımak zorundayız zira projeler yurtdışında her sene giderek artan bir oranda BIM platformunda yapılmaktadır. Bu platform aynı zamanda pazarlama konusunda da yeni bir potansiyel bir kanal olarak da karşımıza çıkmaktadır

 

Türkiye yapı sektörünün tüm bileşenleriyle birlikte projeler üstlendiği pek çok ülkede, BIM platformu üzerinden iş yapılması istenmektedir. BIM ile iş yapılma zorunluluğu birkaç yıl içerisinde tüm dünyada yaygın olarak istenecektir. 

 

isib bim2

Bugün itibari ile BİM ile projelerin yapıldığı ve yaygınlaştığı ülkelerden bazıları şunlardır:

Birleşik Arap Emirliği 

Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan  

Rusya 

İngiltere 

Fransa 

Almanya 

İtalya

İspanya

Amerika Birleşik Devletleri 

Kanada

Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsveç 

Hollanda

Singapur

Hindistan

Çin

 

İSİB’in BIM konusundaki hedefi; Türkiye İklimlendirme Sektörünün, tasarımcı, yüklenici ve imalatçı firmalarının BİM konusunda eğitim, danışmanlık, dijital bilgi platformlarına katılma faaliyetlerinin desteklenmesidir. Bununla birlikte Türkiye İklimlendirme Sektörünün tüm paydaşlarıyla bir bütün olarak dünya pazarlarına dijital olarak erişiminin sağlanarak ihracatımızın ve istihdamın artırılmasıdır.

 

Bu amaca ulaşmak için firmalarımızın (hem üretici hem de tasarımcı) dijitalleşme süreçleri konusunda eğitilmeleri, akıllı modellerin oluşturulması konusunda BIM’e geçiş sürecini sorunsuz tamamlamaları, temel yetenekleri kazanmaları için eğitim ve danışmanlık almaları gerekmektedir.

 

Sektörümüzde bu görevi sektörümüzün vakfı olan ISKAV üstlenmiş ve ayrıca Avrupa’da EUROVENT derneği tarafından üreticilerin akıllı objelerinin ortak bir platformda buluşturularak sektöre sunulması amacıyla kurulmuş olan PRODBIM’in Türkiye operatörü olmuştur. ISKAV’ın firmalara sağlayacağı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde önümüzdeki yıllarda giderek artan bir oranda firmanın BIM platformuna taşınacağını öngörmekteyiz.

 

Sektörümüzde BIM konusunda yapılan çalışmalardan bahsederken İSKİD’in yürüttüğü URGE projelerinden de bahsetmemiz gereklidir. İSKİD, tamamladığı 2. URGE projesinden sonra başladığı ve 3 yıl sürmesi planlanan 3. URGE projesinin belkemiğini BIM konusu oluşturmaktadır. Bu proje ile projeye katılan imalatçı ve tasarımcı firmaların BIM platformuna geçişi devletimizin de desteğiyle hayata geçecektir. İSİB, İSKİD tarafından yürütülen bu projeye de aktif olarak destek vermektedir.  

 

BİM platformuna geçiş süreci sonunda Tasarımcı, Yüklenici ve İmalatçı firmalarımız dünyanın her ülkesindeki projelere ulaşma ve bu işleri yapma şansını yakalayacaktır.

 

2020 yılından 2025 yılı sonuna kadar BIM konusunda yapılacak çalışmalar neticesinde Türkiye İklimlendirme Sektörünün ihracat hacminin diğer pozitif etkiler dikkate alınmamış haliyle %40 artış sağlama potansiyeli olacağı öngörülmektedir.

Haberleri paylaşmak ister misiniz ?

Pnosan-36