ENERJİDE VERİMLİLİK ARTTIRICI DESTEK BEDELLERİ ARTIRILDI

14.03.19 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile verimlilik artırıcı proje bedeli ve destek oranı ile enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yapılan gönüllü anlaşma destek bedeli arttırıldı.
 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 8. maddesinde birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde değişiklikler oldu.
 
Bu değişikliklere göre, proje bedeli 1 milyon TL iken 5 milyon TL’ye yükseltilerek, destek oranı %20 iken %30’a artırılmış oldu. Enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik olan destek bedeli ise 200 bin TL’den 1 milyon TL’ye ve enerji gideri oranı %20’den %30’a artırıldı.
 
 

Haberleri paylaşmak ister misiniz ?

ICCI Yeni-3