8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

1850’li yıllar Amerika’da işçi hareketlerinin yükselme gösterdiği yıllardı. İşçiler çok zor koşullar altında çalışıyorlardı. Bu sebeple 1857 yılında ABD’nin New York şehrinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi koşullarda çalışma isteği ile greve başlar. Talepleri ise; iş saatlerinin indirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerinin artırılması ve kadın işçilerin eşit haklara sahip olası idi. Ancak polislerin tekstil fabrikasındaki işçilere saldırması ve onları fabrikaya kilitlemesinin ardından, aniden çıkan yangınla olayların seyri değişir. İşçilerin fabrikanın önünde kurulan barikatlardan dolayı içeriden çıkamaması sonucu bu şüpheli yangında 129 kadın işçi can verir. Sonradan yapılan araştırmalarda şimdiye dek 1857 tarihinde, New York’ta bir yangınla sonuçlanmış kesinleştirilmiş bir grev kaydı olmadığı söylense de o dönem ve sonraki yıllarda da işçi kadınların yaygın ve kararlı hak mücadeleleri verdiklerini birçok kaynaktan okuyabilirsiniz.
 
 Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden Clara Zetkin 1889 yılında Paris’te yapılan kongreye “Kadının Kurtuluşu İçin!” başlığını taşıyan bir rapor sunar. Clara Zetkin’in raporunda da yer aldığı üzere, salt “kadın hakları savunuculuğu” reddedilir ve sınıf mücadelesi temelinde kadınlar mücadeleye çağrılır.
 
17 Ağustos 1907’de Stuttgart’ta yapılan “Birinci Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı’’ nda kadın sorunu üzerine uzun tartışmalar yapılır. Konferans kararı gereği “Uluslararası Sosyalist Kadın Sekretaryası” oluşturulur ve başına Clara Zetkin geçer. Konferans kararlarının tümü, kadının iktisadi ve toplumsal hayatta tam eşitliğini esas alır. “Kadınlara ayrımsız oy hakkı” da alınan kararlar arasındadır. Konferansta ayrıca, “Eşitlik” isimli kadın gazetesinin uluslararası sosyalist kadın hareketinin merkez yayın organı olmasına karar verilir. 
 
26-27 Ağustos 1910 tarihinde ise 2. uluslararası kadınlar toplantısında, Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden Clara Zetkin yangında ölen kadın işçilerin anısına ‘’Dünya Kadınlar Günü’’ olarak anılması teklifini sunar ve oybirliği ile kabul edilir.
 
Aynı konferansın 3.’sünün düzenlendiği 1921 yılında ise ‘’Dünya Kadınlar Günü’’ adı ‘’Dünya Kadın Emekçiler Günü’’ olarak değiştirilir. 1960 yılından itibaren ise daha güçlü bir şekilde anılmaya başlar. Ancak, 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 8 Mart’ın tekrar ‘’Dünya Kadınlar Günü’’ olarak anılmasını kabul etti.
 
Türkiye’de ise kimi kaynaklara göre 1921 yılında kapalı mekanlarda yapılan etkinliklerle ‘’Emekçi Kadınlar Günü’’ anılmaya başlamış. 1984’ten itibaren de her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlanmaya devam edilmektedir.
 

Haberleri paylaşmak ister misiniz ?

ICCI Yeni-3