İmbat, 15.000’inci Cihazını Üretti TİKAV ve Akfen Yenilenebilir Enerji’nin projesi “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü” aldı BoschTermoteknik, 2020 yılına motivasyon dolu bir giriş yaptı EN 12101-8 Sertifikalı, Şaft & Koridor Tipi, Çok Kanatlı Duman Kontrol Damperi LG Türkiye, İklimlendirme ve Enerji Çözümlerinde Bayilik Sistemine Ağırlık Verecek Mitsubishi Heavy’nin Ödüllü Airflex Kanat Teknolojisi ile Rüzgarsız Serinlik VENCO, TÜRKMENİSTAN'DAKİ PRESTİJLİ PROJELERE ÜRÜN TEDARİĞİNE DEVAM EDİYOR FERROLİ DİVACONDENS D PLUS KOMBİ YENİ ENERJİ YASASINA UYGUN (LOw NOx) SOSİAD, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Protokol İmzaladı ENERJİSA ENERJİ 2019’DABÜYÜME HEDEFLERİNİ AŞTI Bosch’un Orta Doğu bölgesindeki partneri Renergy, showroom açılışını gerçekleştirdi Wilo İleri Teknolojisi İle Geleceğe Yön Verecek Türk İklimlendirme Sektörü Kenya’da 300 Firma ile Buluştu DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR GÜNEŞ PANELİ ÇATISINI NORD HAREKET ETTİRİYOR PANASONIC’TEN YANGINA KARŞI AKILLI KORUMA SİSTEMLERİ

Ceren ÖZCAN - İş Güvenliği Uzmanı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ NEDİR?

 

Merhaba Değerli Termo Klima Okuyucuları;

 

Bu ay sizlerle İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının en önemli ve dinamik faaliyetlerinden biri olan ‘’Çalışma ortamı gözetimi’’ konusunu inceleyeceğiz. Bir önceki sayımızda ‘’Nasıl İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Olunur?’’ başlıklı yazımızda İş güvenliği uzmanı olmak için yapılması gerekenleri işlemiştik. Çalışma ortamı gözetimi de bir iş güvenliği uzmanının öncelikli ve sürekli yapması gereken, onu gerçek bir uzmana dönüştüren ve kanuni ödevlerinin başında gelen en önemli olgudur. Peki bir işyerinde çalışma ortamı gözetimi nasıl yapılır? Avantajları nelerdir? Kanunda yeri nedir? Gelin tüm sorularımızın cevaplarını hep birlikte arayalım.

 

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ HAKKINDAKİ YASAL DAYANAK

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

MADDE 7 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik ve danışmanlık;

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

 

b) Risk değerlendirmesi;

1) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek. 

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

 

Yukarıdaki ilgili yönetmelikten şu sonuca varabiliriz. Çalışma ortamı gözetimi sadece çalışma ortamındaki eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için tespitte bulunmak değildir. Amaçlar çerçevesinde başka gereklilikler de vardır. İşletmedeki ortamın iş sağlığı ve güvenliği ile uyumlu hale gelmesi için gerekli tatbikat, eğitim, ölçüm, periyodik kontrol, bakım ve kontrollerin takibi ve planlanmasının yapılması da bu amaçlar kapsamındadır.

 

man transport vehicle industrial machine factory 1072797 pxhere.com

 

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ NASIL YAPILIR? AVANTAJLARI NELERDİR?

Bir İş Güvenliği Uzmanının çalışma ortamı gözetimi yapabilmesi için ilgili birimler ile işbirliği yapması gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği işletmelerde bir davranış modelidir ve işletme kapsamındaki tüm yetkili birimleri ve çalışanları kapsar. Yetkili birimler için örnek vermek gerekirse, İnsan Kaynakları Müdüründen Formenlere, Birim Yöneticilerinden Teknik Müdürlere kadar tüm işletme bileşenlerini sayabiliriz. Tabii ki İSG profesyonelleri de kendi aralarında işbirliği sağlarlar. İşyeri Hekimleri de çalışma ortamı gözetiminde etkin rol sahibidirler. 

Çalışma ortamı gözetimi, mevzubahis işletmenin iş akış şeması, üretim yöntemleri, ve mevcut güvenlik kültürünü anlamak için çeşitli konulara açıklık getirmeyi gerektirir. Bu konular işletmede çalışanlar ile karşılıklı diyalog ile çözülmelidir. Örneğin; Üretilen malzemenin proses açısından bazı dezavantajları vardır ve işletme Teknik Müdürü bu dezavantajları devre dışı bırakmak için yeni bir yöntem geliştirmiştir. Peki bu yöntem İş sağlığı ve Güvenliği açısından ne derece doğrudur? Tam bu noktada çalışma ortamı gözetiminin önemi ortaya çıkar. İSG profesyonelleri İş Güvenliği mevzuatı açısından durumu değerlendirir ve Teknik Müdür ile işletme güvenliğini sağlayacak çözümleri paylaşırlar. Tabii ki akabinde İşverene durum ile ilgili gerekli bilgilendirmeler İSG profesyonelleri tarafından onaylı deftere yazılarak ve saha denetim raporları gönderilerek yapılmalıdır. İşverene yapılan bilgilendirme ve öneriler gerekirse resimli ve açıklamalı rapor halinde yapılabilir.

İSG profesyonelleri yukarıda belirttiğimiz örnekteki gibi gözlemlerini her işyeri rutin ziyaretinde titizlik ile yapmalıdırlar. Bir işletmede her an İş Güvenliği açısından bir zafiyet yaşanabilir. İşletmenin her birimi ayrı ayrı ele alınmalı ve her uygunsuzluk için hem çalışanlara hem de işverenlere bildirim ve çözüm önerisi sağlanmalıdır. Birçok işletmede uzun yıllardır süregelen yerleşmiş yanlış uygulamalar vardır. Bu tip vakalarda İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü benimsetmek gerçekten çok zordur. Eğer işletmede uzun süredir devam eden bir çalışma varsa ve bazı çalışanlar da aynı oranda uzun süredir çalışıyorsa “bana bir şey olmaz” yaklaşımı genel görüşü oluşturacaktır. Bu durumda sadece yöntem değil uygulayan kişilerin bakış açılarının da değişmesi gerekmektedir. Örneğin; İşletmede çalışanlar tarafından ağır yüklerin kaldırılması gerekiyor ve senelerdir çalışanlar İSG mevzuatında izin verilen yük miktarının çok üstünde ağırlıklar taşıyorlar. İş Güvenliği Uzmanı bu durumu tespit ettiğinde mutlaka İşverene bildirecektir. İşveren önlem almak istediğinde çalışanlar işin yavaşlayacağını ve ilerlemeyeceğini savunabilirler. Onlar için sağlıklarından öte bir durumdur işin çabucak bitmesi. Yük miktarı azaltılıp çalışan başına taşınan ağırlık mevzuat sınırlarına çekildiğinde hiç beklemedikleri bir durum gerçekleşir. Hafif yük daha hızlı taşınmaktadır ve iş akış şeması aksamadan işler normalden daha hızlı bitmektedir. Çalışanların göz ardı ettiği en önemli durum ise artık kas iskelet sistemlerinin ağırlık yüzünden hasar görmeyecek olmasıdır. Üretimde güvenlik her zaman bir işletmenin potansiyelini arttırır, İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan iş gücü kayıplarını engeller.

      

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİNİN DİĞER UNSURLARI NELERDİR?

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Çalışma Ortamı Gözetimi tanımlanırken  işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek, İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak gibi unsurlar da İSG profesyonellerinin görevleri arasında sayılmaktadır. Bu ibarelerden şunu anlayabiliriz; Çalışma Ortamı İş Sağlığı ve Güvenliği açısından bir bütündür.

İş Güvenliği Uzmanları gözlemlerinde hiçbir noktayı atlamadan tespitlerini yapmalıdırlar. Elektrik iç tesisat ve Topraklama ölçümlerini ele alalım. Bizler uzman olarak bir işletmedeki topraklama hattı eksikliklerini çıplak gözle göremeyiz. Ancak işyerindeki arıza bakım kayıtları, elektriksel kaza olup olmadığı gibi unsurlar bizi şüpheye iter. Doğru yaklaşım Uzmanın Elektrik iç tesisat ve Topraklama ölçümlerini planlaması, İşverene bu ölçümlerin önemini aktarması ve yaptırılması sonucunda tedbirlerin alınmasını sağlamasıdır. Acil durumlar içinde aynı yöntem geçerlidir. İş Güvenliği Uzmanı her sene tatbikatların ve eğitimlerin düzenli yapılmasını sağlamalı ve çalışanlarda acil durum bilincinin gelişmesi için gereken tedbirleri işverene bildirmelidir. Kullanılan iş ekipmanlarının bakım ve periyodik muayene sonuçları, İşyeri ortam ölçümlerinde aydınlatma gürültü titreşim gibi unsurların test sonuçlarının uygunluğu, parlayıcı patlayıcı maddelerin kullanımında alınan tedbirler gibi daha nice faktörler çalışma ortamı gözetimi açısından İSG Uzman ve Hekimlerinin sorumluluğundadır.

Çalışma ortamı gözetimi anlık tedbirlerden tutun uzun vadede yerleştirilebilecek bilinçlendirmelere kadar her tedbiri kapsar. İSG profesyonellerinin görevi ise sorumluluklarını aldıkları işletmelerin her yönden değerlendirmesini yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü empoze etmektir. İş güvenliği kültürü günü birlik değil süreklilik arz eden, dinamik olgular bütünüdür. Bu kültürü içselleştirebilen tüm işyerlerinde hem performans artışı hem de iş kazalarında düşüş gözlemlenmektedir. 

Bir sonraki sayıda, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin işletmelerde gerçekleştirdiği faaliyetleri, yasal dayanaklarını ve uygulanma yöntemlerini incelemeye devam edeceğiz.

 

Güvende kalın,

Hoşçakalın.

 

sklad kluce poriadok


duyar vana-31