GENSED BAŞKANI HALİL DEMİRDAĞ, EPDK’NIN SON KARARINI DEĞERLENDİRDİ “SU YALITIMI DEPREME KARŞI KALKANDIR” Buderus’tan eski kombileri geleceğe kazandıran kampanya DAIKIN, NİHAT SIRDAR İLE BİNLERCE KİŞİYE ‘DOĞRU HAVAYI’ ANLATTI İSİB, Afrika pazarlarında emin adımlarla ilerliyor Her 2 Kişiden 1’inin Kliması Var GE Yenilenebilir Enerji, Türkerler Holding ve RT Enerji Türkiye’de 158 MW’lık Rüzgâr Santrali Kuracak The Business Booster, enerji geçişinin merkezine insanları yerleştiriyor Bosch Termoteknoloji, Türkiye genelinde Partner Program üyeleri ile buluşuyor PANASONIC’TEN TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER, DAHA KONFORLU OTELLER ODE YALITIM’DA ÜST DÜZEY ATAMA Baymak'tan Yetersiz Su Basıncına Lokal Çözüm Enerji Verimliliği, Geleceğin Yeni Sektörü ve Mesleği Olacak GF Hakan Plastik’den ihracatta her bölgeye özel çözümler Vaillant, Bursa ve Tekirdağ’daki yetkili satıcıları ile markanın gelecek vizyonunu konuştu

Dr. Öğr. Üyesi Nazan Şahbaz Kılınç

TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ EKONOMİYE ETKİSİ

 

Enerji sektörü tüm dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda ulusal ekonomiye büyük katkı yapan enerji girdisini mümkün olan en düşük maliyetli şekilde ve yerli kaynaklardan elde etmektir. Bu noktada sınırlı olan yerli fosil kaynak rezervleri yerine ikame edilebilmesi mümkün olan alternatif enerji kaynakları öne çıkmaktadır. Fosil kaynaklara uygun enerji sistemlerinin yerine alternatif enerji kaynaklarına uygun sistemlerin üretilmesi Türkiye’nin yerli sanayinin gelişimine ve dolayısıyla ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır (Ağaçbiçer, 2010: 147).

 

Sürdürülebilir Kalkınmada temel etken olarak enerji ortaya çıkmakta ve bu sayede sürdürülebilir ve gerçek bir büyüme elde etmek mümkün olmaktadır. Stratejik önemi giderek çoğalan enerjinin günümüzde devletlerin ekonomik gelişimindeki rolü de her geçen gün değer kazanmaktadır. Ülkelerin refah düzeylerinin belirlenmesinde kişi başına düşen birincil enerji kaynakları tüketimi önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Enerji kaynaklarının büyük bir bölümünün özelliği nedeniyle ne tekrar kullanılması ne de tüketiminin olmaması söz konusu olabilir. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik araştırmalar ve bu yöndeki teknolojik çalışmalar artırılmalıdır. Buna ilişkin olarak sürdürülebilir enerjiye olan yaklaşım, ihtiyaç olan enerjinin minimum maliyetle ve sürekli temin ile sağlayan teknoloji ve politika uygulamalarını içermektedir (Adaçay, 2014: 88).

 

Yenilenebilir enerji alternatiflerinin geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve böylece enerji tüketiminin iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, enerji arz güvenliğinin artırılmasıyla ekonomiye sağladığı katkıları yanında, istihdam üzerindeki olumlu etkisi de son yıllarda çalışma konusu olmaya başlamıştır.

 

Günümüzde gelişmiş ülkeler bir taraftan fosil enerji kaynakları üzerinde üstünlüklerini devam ettirmek isterken diğer taraftan yeni teknoloji piyasasındaki etkinlik ve paylarını arttırmak için yarışmaktadırlar. Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarda bulunan farklı bileşenlerin üretiminde, istihdam üzerindeki olumlu etki çok fazladır. Bu biçimde artış gösteren yenilenebilir enerji yatırımları sonucunda milyonlara ulaşan rakamlarla istihdamdan söz etmek mümkün olacaktır (Kılıç-Urgun: 160). Yukarıda sözü edilen potansiyeller değerlendirildiğinde Türkiye'nin kendisine yetebilen enerjisi olmakla birlikte, enerji arz fazlasını ihraç ederek hem dışa bağımlı bir ülke olmaktan kurtulabilecek hem de ekonominin daha güçlü olmasının yolu açılacaktır.

 

Türkiye, dünyada en pahalı benzini kullanan ülke olarak, yenilenebilir enerji sektörüne sağlanan devlet desteğini, kaynak büyüklüğü açısından (rüzgar, güneş enerjisi ve biyokütle gibi) görece zengin olduğu alanlar olduğu gibi ulaşım sektöründe de alternatif enerjiye Ar&Ge desteği vererek dünyada yenilenebilir enerji sektöründe piyasa payını alma fırsatını yakalayabilir. Böylece hem rekabet gücüne sahip yeni teknolojiler hem de ihracat olanakları ile istihdamı artırabilir. Türkiye’de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojileri istihdam kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır. Kamu ve özel sektörün işbirliğine bağlı olarak karbon salımının azaltılması yönündeki çabalar ve rüzgar, jeotermal, su enerjisi ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji sektörüne yapılacak yatırımların orta ve uzun vadede ulaşım, inşaat, enerji tarım gibi sektörlerde yeşil işlerin gelişmesinin önünü açacağı beklenmektedir. (Erdal, 2012: 180).


ingas-8