GELECEK YENİLENEBİLİR KAYNAKLI ENERJİDE DÜNYAMIZI GELECEK İÇİN DEĞİŞTİRMELİYİZ Wilo Roadshow organizasyonu Kuşadası’na geliyor Danfoss’ta üst düzey atama EKİN ENDÜSTRİYEL FOUR EFFECTS 2019 FUARI’NA KATILDI Alarko Carrier, bu yıl da “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası’’ listesinde yerini aldı Bursa’da Sanayicilere Dijital Dönüşümün Yol Haritası Çizildi Avrupa İklimlendirme Derneği EUROVENT, Yine Naci Şahin dedi GF HAKAN PLASTİK AQUASYSTEM AİLESİNE YENİ ÜYELER BAYMAK’IN YENİLENEN SİRKÜLASYON POMPALARI: EVOSTA2 VE EVOSTA3 FORM’DAN HAYAT KURTARAN DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİ DEMİRDÖKÜM, ISITMA, SOĞUTMA VE SICAK SU İHTİYACINI TEK CİHAZDAN KARŞILIYOR KOMBİ ALTI MIKNATISLI TORTU TUTUCU FİLTRESİ CALEFFI XS TASARRUF VE KONFORU BİR ARADA SUNAN BAYMAK MAGNUS YER TİPİ PREMIX KAZAN ALDAĞ EC FANLI FANCOIL UNIT DANFOSS LINK: AKILLI ISITMA SİSTEMİNDE MÜKEMMEL ÇÖZÜM

Dr. Öğr. Üyesi Nazan Şahbaz Kılınç

TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKASI İLE İLGİLİ ÖNERİLER

 

Tüm dünya için bir dönüm noktası olan 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi ile enerji arzının güvenliği noktasında bir güvensizlik ortamı oluşmuştur. 1990’lı yıllarda dünya gündeminde daha fazla yer almaya başlayan küresel ısınma ve çevre duyarlılığıyla da yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanımı ve yaygınlaştırılması amacıyla politikalar oluşturulmaya başlanmıştır

(GEKA, 2011: 7).

 

 

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının yaklaşık %70’ olması gelişmenin önündeki en büyük engellerden biri olarak sayılmaktadır. Bu engelin ortadan kaldırılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı zorunlu hale gelmektedir. Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olması doğru planlanmış yenilenebilir enerji politikalarının belirlenip uygulanması ile mümkün olacaktır.

 

Bu politikalar oluşturulurken şu öneriler dikkate alınmalıdır: 

- Yenilenebilir enerji sektörünün uluslararası kural ve düzenlemeler çerçevesinde dizayn edilmesine özen gösterilmelidir.

 

- Özellikle yenilenebilir enerji sabit fiyat garantisi kapsamındaki fiyatlandırmaların daha yukarı seviyelere çekilmesi gerekmektedir. Birçok Avrupa ve Kuzey Akdeniz ülkesine göre Türkiye’deki fiyatlandırma seviyesi aşağılardadır. Yatırımcıların teşvik edilmesi ve yenilenebilir enerjinin fosil yakıtlarla rekabet edebilmesi adına hükümetin sabit fiyatları artırması gerekebilir.

 

- Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarında yabancı teknolojiye ihtiyaç duymaktadır ve bu tarz yatırımlar maliyet açısından oldukça fazla yük getirmektedir. Bunun önüne geçebilmek adına yenilenebilir enerji alanında kullanılan teknik ekipmanların yerli üretimleri teşvik edilmeli ve bizzat devlet tarafından desteklenmelidir.

 

- Yenilenebilir enerji alanında yatırım yapan kuruluşların bu yatırımlarını devam ettirebilmesi adına öngörülebilir kamu politikaları ve siyasi istikrar gerekmektedir.

 

- Yenilenebilir enerji sektöründe yaşanan bürokratik engellerin giderilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yatırımcıların lisanslama işlemleri, plan, proje ve yatırım faaliyetleri açısından başvuru yapılacak kurum sayısının en aza indirilmesine ihtiyaç vardır.

 

- Yenilenebilir enerji yatırımları çevre etkileri hesaba katılacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Yenilenebilir enerji çevreye duyarlı ve temiz bir enerji olma noktasında oldukça önemlidir.

 

- Görsel, yazılı ve sosyal medya yoluyla yenilenebilir enerji hakkında daha fazla bilgilendirme yapılmalı ve bu konudaki farkındalık artırılmalıdır. Yenilenebilir enerji ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarına hız verilmelidir. 

(SETA, 2017:29-30).

 

- Yenilenebilir enerji uygulamaları ülkelerde değişiklikler göstermektedir. Bir ülkede başarılı olan bir uygulama başka bir ülkede başarı gösteremeyebilir. Bu yüzden Türkiye kendine özgü yenilenebilir enerji politikasını oluşturmalıdır. 

 

- Yenilenebilir teknoloji alanındaki yeniliklerin yakından takip edilip geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi; bu amaçla, kamu ve özel kuruluşlar ile üniversiteler tarafından yürütülmekte olan çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir. 

 

- Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar, yatırımcılar, üniversiteler, bilimsel araştırma merkezleri, uzmanlar arasında işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.

 

- Elektrik üretiminde ihtiyaç duyulan yıllık kapasite büyüklüğünün, eldeki kaynakların ve gelecek yıllarda işletmeye girmesi gereken enerji üretim tesislerinin çalışmaya başlayacağı tarihlerin belirlendiği planlar hazırlanarak yatırımların gerçekleştirilmesi gereklidir. 

 

- Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında çalışacak mühendis ve teknik elemanların yetiştirilmesi için, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yenilenebilir enerji mühendislik bölümleri ve programları açılmalıdır. (Gedik, 2015:130).

 

- Özel sektörü yenilenebilir enerji alanına çekecek olan sübvansiyon, düşük faizli kredi, vergi iadesi ve vergi muafiyeti gibi teşvik edici uygulamalar yürürlüğe konulmalıdır.

 

- Yenilenebilir enerji kaynakları sadece üreticiler açısından değil kullanıcılar açısından da desteklenmelidir.


ingas-8